cover photo

Erik R

erik@ridderby.se

  last edited: Sat, 27 Oct 2018 08:33:24 +0200  
My first published debate article ever. Swedish article where I mention the need for a broad buy-in of green changes that will need to be done to save the environment, and the lack of organized research there of.

Erik RErik R wrote the following article Sat, 27 Oct 2018 08:27:46 +0200
Små miljöinsatser ger mereffekter

Vi vet mycket om klimatförändringen och lär oss mer var dag. Nu är det hög tid att också börja jobba systematiskt kring förändringsarbetet; hur man skapar acceptans för det som behöver göras trots att det kan påverka vår vardag. Här kommer våra vardagliga insatser in, de som kanske inte betyder så mycket på det stora hela men skapar ett medvetande och acceptans.
View article