Location: Skåne, Sverige
Hometown: Högås
Description: Presentera dig eller läs om andra som presenterat sig
Location: Högås, Hörby, Skåne, Sverige
Age: 35
Description: LIDE AB
Description: Digital Omställning - Nätet för mig med mig
Location: Askerödsbygden, Skåne, Sverige
About: Tankar om hur vi tillsammans, lokalt, och utan kommersiella intressen kan skapa en digital närvaro online som finns för oss och på våra villkor.
Location: Sweden
Hometown: Önneköp
Location: Lund
Location: Sösdala, Sverige
Hometown: Sösdala